Trình tạo đoạn trích SERP
(SERP Snippet)

www.topwebviet.com
Topwebviet là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp phát triển website toàn diện cho khách hàng.
Viết thẻ chủ đề để mô tả nội dung.
0/80 ký tự
0/545 Pixels
Sử dụng Meta Description để mô tả nội dung trang của bạn. Google sử dụng Meta Description để tạo đoạn trích để mô tả trang của bạn trên SERP.
0/160 ký tự
Sử dụng URL website của bạn.
Sử dụng từ khóa để bắt chước các cụm từ tìm kiếm được nhấn mạnh trong kết quả tìm kiếm của Google. Các từ khóa riêng biệt bằng dấu phẩy.