Công cụ chuyển giọng nói bằng văn bản trên trình duyệt Chrome

Công cụ chuyển giọng nói bằng văn bản trên trình duyệt Chrome giúp bạn chuyển nhanh giọng nói thành văn bản mà không cần sử dụng đến bàn phím.

Lưu ý: Ứng dụng chỉ hoạt động tốt trên trình duyệt Chrome.